Helaas gebruikt u een niet-ondersteunde versie van Internet Explorer.
Upgrade uw browser naar de nieuwste versie of installeer andere browsers zoals Chrome en Firefox voor een betere winkelervaring.

0 Shopping cart

Uw winkelmand bevat geen artikelen.

Product is succesvol toegevoegd aan uw winkelmand

Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing:  13 februari 2019

Downloaden in PDF

1. Identiteit van de verkoper

2. Toepasselijkheid

3. Ons aanbod en jouw bestelling

4. Herroepingsrecht enkel voor consumenten

5. De prijs

6. Betaling

7. Conformiteit en garantie

8. Levering en uitvoering

9. Aansprakelijkheid

10. Overmacht

11. Intellectuele eigendom

12. Klachtenregeling en geschillen

13. Diverse bepalingen

 

1. Identiteit van de verkoper

Wij zijn: Supremia nv, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51.

E-mailadres: rsca-support@supremia.zendesk.com

Ondernemingsnummer:  0472.935.178

BTW nummer: BE 0472.935.178

Bankrekeningnummer: IBAN BE23 0014 7935 6191 (BIC: GEBABEBB)

 

2. Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier via de E-shop https://fanshop.rsca.be aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door RSC Anderlecht, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Theo Verbeecklaan 2, op de markt gebrachte merchandising producten of diensten verwerft of gebruikt) of als Professionele Klant (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden producten of diensten verwerft of gebruikt)
 1. Wij leveren wereldwijd, volgens de voorwaarden vermeld op de E-shop.
 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 1. Het plaatsen van een bestelling op de E-shop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn op de E-shop.
 1. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 1. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 1. RSCA is lid van BeCommerce en verbindt zich ertoe de gedragscode van deze vereniging in acht te nemen. Deze gedragscode is beschikbaar op https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

 

3. Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 1. We beschrijven altijd zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro en Bancontact/Mister Cash als betaalmethoden. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling
 1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

4. Herroepingsrecht uitsluitend voor Consumenten

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 (veertien) dagen vanaf de levering het recht om te beslissen of je de goederen al dan niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 (veertien) dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald en op voorwaarde dat alle goederen in de originele staat worden teruggezonden.
 1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.
 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 1. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen getest zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit - indien redelijkerwijze mogelijk- gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 1. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je de retour aanmelden via de Mijn Account pagina:

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde goederen, op welke wijze dan ook.
 1. Dit artikel is niet van toepassing op Professionele Klanten of iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden door RSCA op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
 1. Indien U een artikel retour wilt sturen moet U dit eerst aankondigen via mail. Zodra U goedkeuring krijgt voor de retour moet U onderstaand document correct invullen en bij de retourzending voegen.
  Retourformulier_herroeping_RSCA_NL.pdf

 

5. De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten voor Belgische Consumenten of Professionele Consumenten.

  Voor Consumenten of Professionele Klanten buiten België, kunnen bepaalde belastingen/taksen op import worden opgelegd. Deze zijn niet inbegrepen in de prijs.

  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 1. Verzendingen buiten de EU of naar bepaalde eilanden kunnen onderhevig zijn aan een toeslag, deze wordt vermeld vóór de afronding van je bestelling.  
 2. De leverkost voor bestellingen tot 50€ bedraagt 7,5€. Alle bestellingen boven 50€ worden gratis geleverd.

 

6. Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

  We aanvaarden Maestro, VISA, MasterCard en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling.
 1. Het protest tegen de factuur moet via e-mail (rsca-support@supremia.zendesk.com) gebeuren binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur.
 1. De verkoper aanvaardt betalingen met Visa en MasterCard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

 

7. Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetgeving.
 1. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren aan Consumenten van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van 2 (twee) jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 (twee) jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 (zes) maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 (zes) maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 1. Deze garantie is niet nooit toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken of incorrect gebruik.
 1. De helpdesk kan gecontacteerd worden voor allerlei vragen via rsca-support@supremia.zendesk.com. De helpdesk is geopend tijdens Belgische werkdagen van 9:00 tot 18:00h

 

8. Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 1. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres, uiterlijk binnen 2 (twee) weken. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, informeren wij u over de leveringstermijn in de bestellingsbevestiging.
 1. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan de Consument kosteloos afzien van zijn bestelling. In dat geval betalen wij de Consument uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontbinding terug.
 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je als Consument ons echter goederen terugzendt binnen de 14 (veertien) dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker op de dag van de levering melden door een e-mail te verzenden naar rsca-support@supremia.zendesk.com. Vervolgens, moet je de artikelen naar ons terugsturen binnen de 10 (tien) kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van de redenen van het terugzenden en bij voorkeur in de originele verpakking. Anders wordt de levering geacht aanvaard te zijn.
 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Consument of Professionele Klant werden ontvangen.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, uitgezonderd de aansprakelijkheden die we erkennen in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die te wijten is aan normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag-en gebruiksvoorwaarden.
 1. De Consument of de Professionele Klant zal Supremia nv en RSC Anderlecht nv (of zijn dochtervennootschappen, frachisenemers, licentienemers, Affiliates, opvolgers en rechtverkrijgenden) vrijwaren voor elke claim/aanspraak van derde partijen, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst.
 1. In het geval dat we verantwoordelijk worden geacht, bestaat onze enige verplichting uit het vervangen van de defecte goederen of de terugbetaling van het betaalde bedrag, welke van de twee wij gepast achten. De Consument of Professionele Klant kan niet om een schadevergoeding vragen.
 1. In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van factuur van de bestelde goederen.

 

10. Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website of E-shop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

11. Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

12. Klachtenprocedure en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via rsca-support@supremia.zendesk.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 24 (vierentwintig) werkuren te behandelen.
 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgische Wetboek Economisch Recht.
 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag over de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.
 1. De consument kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.

 

13. Diverse Bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of ontoepasbaar blijken te zijn om welke reden dan ook, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 
 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Supremia nv op volgend adres: Supremia nv, 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51, of op het nummer +32 15 50 05 70 of via e-mail rsca-support@supremia.zendesk.com