Helaas gebruikt u een niet-ondersteunde versie van Internet Explorer.
Upgrade uw browser naar de nieuwste versie of installeer andere browsers zoals Chrome en Firefox voor een betere winkelervaring.

0 Shopping cart

Uw winkelmand bevat geen artikelen.

Product is succesvol toegevoegd aan uw winkelmand

Privacybeleid

 

De online merchandising van RSC Anderlecht nv (met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Theo Verbeecklaan 2) wordt gedistribueerd door Supremia nv, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51, Belgium, in de Belgische Kuispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0412.120.336 (hierna: “Supremia”) en kan besteld worden via fanshop.rsca.be (hierna: de “E-shop”).

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Supremia is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens op de E-shop.

Als  Belgische  vennootschap  leeft Supremia de Belgische  ‘Wet  van  8  december  1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen, strikt na.

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens heeft Supremia een verklaring afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1 De gegevens die je ons zelf meedeelt

Dit gebeurt op verschillende momenten - tijdens het bestelproces op de E-shop, bij de inschrijving op de nieuwsbrief of in de RSCA fanshop – en omvat bijvoorbeeld je naam en voornaam, adres, geboortedatum en je contactgegevens als e-mail, telefoon of GSM.

2.2 De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze E-shop onthouden.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Supremia en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de E-shop. Het gaat om bijvoorbeeld het TCP/IP adres van je computer, het type en de versie van jouw navigatiesysteem of de laatst bezochte internet pagina.

2.3 De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Supremia en RSCA dat de commerciële partners de toestemming hebben om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

 

3. Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • De dienst aangeboden op de E-shop te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de E-shop;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de E-shop te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de E-shop.

3.2 Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Supremia hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan rsca-support@supremia.zendesk.com of via de rubriek ‘contact’ op de E-shop.

3.3.      Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden overgemaakt.

 

4. Duur van het bijhouden van je gegeven

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de diensten te leveren door Supremia.

 

5. Recht op toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan rsca-support@supremia.zendesk.com of via de rubriek ‘contact’ op de E-shop of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Supremia mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Supremia.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan rsca-support@supremia.zendesk.com of via de rubriek ‘contact’ op de E-shop. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Supremia heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de E-shop te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan supremia aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Supremia houdt eraan je eraan te verwittigen dat de E-shop links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Supremia niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden immers niet beheerd door Supremia. Supremia is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke E-shops waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Supremia raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

8. Cookies

8.1 Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. De informatie die opgeslagen wordt op deze cookie kan enkel door Supremia gelezen worden. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze E-shop zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze E-shop te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze E-shop is.

8.2 Informatie over ons gebruik van cookies

Onze E-shop gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze E-shop. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze E-shop bezoekt en laat ons ook toe onze E-shop te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle E-shops die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de E-shop

Van zodra je onze E-shop bezoekt zal je geïnformeerd worden over het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

 

8.3 Soorten Cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een E-shop die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door rsca-support@supremia.zendesk.com.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de E-shop die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een E-shop bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die E-shop, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de E-shop naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de E-shop. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de E-shop u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte E-shop via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

 

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de E-shop bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

 

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Jouw toestemming

Door E-shop te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze E-shop optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je

browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze E-shop. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende E-shop bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6.Meer nuttige informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7 Welke cookies gebruiken we op fanshop.rsca.be ?

Functionele cookies

Naam

 

Domein

 

Doel

Geldigheid

frontend

fanshop.rsca.be

User identificatie

 

1 dag

frontend_cid

fanshop.rsca.be

User identificatie

 

1 dag

 

 

 

Niet-functionele cookies

 

Naam

Domein

Inhoud en doel

Geldigheid

_ga

fanshop.rsca.be

Google Analytics

Tracking cookie

2 jaar

_gat

fanshop.rsca.be

Google Analytics

Tracking cookie

30 minuten

_gid

fanshop.rsca.be

Google Analytics

Tracking cookie

sessie

 

 

 

 

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve E-shops daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen

 

 

 

 

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

 

De Rechtbanken van Mechelen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

  1. Diverse bepalingen

 

10.1 Aanvaarding

Door de E-shop te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Supremia jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

 

10.2  Contact

Voor verdere informatie of suggesties in verband met deze Privacy & Cookies Policy, kan u Supremia contacteren via het volgende adres: Supremia, gevestigd te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51, België of via rsca-support@supremia.zendesk.com.

 

Elke klacht of verzet moet via e-mail verzonden worden naar rsca-support@supremia.zendesk.com. Elke kennisgeving van Supremia aan u wordt gecommuniceerd via mail of de E-shop.